Centres d'Ensenyament

L'Escola Molina, centre concertat per la Generalitat de Catalunya, és una escola familiar amb més de 50 anys d'experiència dedicant-se a la formació d’alumnes de diferents edats.

Molina Language College

Molina Language College és una escola d’idiomes autoritzada pel British Council, on volem donar un protagonisme, cada cop més rellevant, al fet d’aprendre idiomes a partir de la motivació, l’interès per les diferents cultures i la rigorosa metodologia.  Treballem la gramàtica, conversa, audicions, redacció i la lectura amb materials especialitzats, innovadors i a través també de les TIC.

Llar d'Infants

La Llar d’Infants Molina Blau (centre subvencionat per la Generalitat de Catalunya) és el centre especialitzat per a infants. Té com a objectiu oferir als nens i nenes afecte, estimació, confiança, recolzament i un entorn adequat per a què desenvolupin els diferents aspectes de la seva personalitat.

Escola de Música

A l’Escola de Música Molina creiem que la música, més enllà de la seva dimensió artística, té una clara funció formativa, que contribueix al desenvolupament integral de la persona en les seves dimensions intel·lectuals, socials i afectives.

L'any 1960, a Barcelona, la Sra. Leonor Garuz Blanco fundà l'ACADÈMIA MOLINA al barri d'Hostafrancs. Aquest centre va néixer amb la finalitat d'impartir els nivells educatius que hi havia aleshores, des del Parvulari fins al Baxillerat Elemental i el Comerç Pràctic.

Els començaments difícils es van anar superant amb esforç i dedicació, i amb el recolzament  de la seva família. L'any 1964 continuà amb nous espais al barri de la Guineueta (Nou Barris), on es van fixar els pilars d'una Escola que continuaria fins els nostres dies.