Centres d'Ensenyament
Molina Language College
Llar d'infants
Escola de Música

Oferta educativa

50 anys formant persones

L'Escola Molina, centre concertat per la Generalitat de Catalunya, és una escola familiar amb més de 50 anys d'experiència dedicant-se a la formació d’alumnes de diferents edats.

Amb el pas dels anys, i després d'un relleu generacional, el seu funcionament ha anat adaptant-se a les diferents reformes educatives i novetats tecnològiques. És un marc de formació i convivència on el diàleg i la responsabilitat, la superació i l’interès per la transformació social possibiliten el creixement personal i professional.
Una tradició d’ensenyament acurat i un estil educatiu personalitzat on els estudiants són els protagonistes d’un procés on es prioritza l’aprenentatge davant l’ensenyament, amb una clara atenció a l’orientació acadèmica i professional.

Educació Secundària Obligatòria

L’alumne/a és l’eix del nostre sistema educatiu. Treballem amb el millor equip docent per a garantir una educació integral de futur.

 

Gestió Administrativa

Oferim eines versàtils de formació  que s’adapten a les necessitats acadèmiques actuals i que s’anticipen als canvis del món laboral. + info

 

Administració i finances

Les persones que segueixen el nostre programa adquireixen capacitats de gestió empresarial i financera, per a ser capaços de liderar projectes professionals.

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Programa específic que permet adquirir habilitats en tecnologia i telecomunicacions, que condueixen cap a l’èxit professional.

oferta_educativa_01

Una escola oberta a tothom per a...

 • Acollir: promovem les relacions properes i familiars.
 • Innovar: coneixem i adaptem, si s'escau, els darrers mètodes pedagògics i tecnològics.
 • Participar: fomentem la implicació de tota la comunitat educativa.
 • Transformar: eduquem uns valors que permeten la millora de la societat on vivim.

Educar per a que siguin capaços de...

 • Reflexionar: per a que pensin les coses abans, durant i després de fer-les o actuar.
 • Ser responsables: esforçar-se per complir amb les seves obligacions.
 • Ser crítics: expressar la seva opinió de manera raonada.
 • Ser autònoms: prendre decisions i actuar en conseqüència.

Acció tutorial i atenció a la diversitat

Disposem d’un departament d’orientació, responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes. També realitza l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i col·labora en l’elaboració d’adaptacions curriculars.

Més info

Orientar en el creixement

El nostre centre té una llarga experiència educativa i segueix una mateixa línia pedagògica, creant un estil propi per a potenciar el desenvolupament integral, personal i acadèmic de l'alumne, adaptant els mitjans educatius a les exigències del moment.

perfil

La voluntat és despertar les emocions

En acabar el procés educatiu seran competents si:

 • Comprenen: copsen i interioritzen la informació rebuda en qualsevol situació.
 • Autoconeixen: tenen consciència de les pròpies capacitats i habilitats.
 • Resolen: troben solució als problemes que se’ls plantegen.
 • Recerquen: fan ús de mitjans diversos per trobar respostes a les qüestions plantejades.
 • Cooperen: Treballen en grup, respectant les individualitats.
 • Memoritzen: Recorden significativament allò més rellevant.
 • Comuniquen i expressen: Transmeten informacions, sentiments o estats d’ànim.
 • Transfereixen: Apliquen el que han aprés en situacions i contextos diversos.
 • Autoregulen: Són conscients del seu propi procés d’aprenentatge.
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya:
generalitat
Centres vinculats:
grey
princeps

MOLINA Centres d'Ensenyament | c/Lorena 61-63, 08042 Barcelona | T. 93 353 38 10 / 93 359 39 39 | F. 93 353 19 23
Condicions d'ús | Política de privacitat a xarxes socials Política de Cookies