Centres d'Ensenyament
Molina Language College
Llar d'infants
Escola de Música

Projectes

Treballem la capacitat intel·lectual i agilitat mental: ESCACS, ROBÒTICA, participació a concursos com el BEBRAS (El BebrasContest és una prova que es fa en escoles i instituts per a la introducció de la informàtica i les Tecnologies de la Comunicació i de la Informació: lògica, disseny i comprensió d’algoritmes, codificació i descodificació de dades, estructures de dades, informàtica i societat, etc).

 • TREBALLS SOCIALS i de cooperació amb l’entorn.
 • La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge.
 • La llengua estrangera és l’ANGLÈS. Aquesta llengua es treballa per nivells (amb grups reduïts) i no per cursos amb l’objectiu de motivar i millorar els nivells dels alumnes.
 • El FRANCÈS és impartit com a llengua optativa.
 • Impartim en anglès les ciències i actualment l’hem començat a introduir a les matemàtiques de primer cicle. (Projecte GEP, Grup d’Experimentació Plurilingüe).
 • Treballem per a ser una Escola Plurilingüe. (Objectiu 2020).
 • Disposem de l’autorització de Cambridge com a centre preparador per als exàmens oficials d’anglès. (Més informació disponible a la nostra pàgina de “Molina Language College”.)
 • Projecte “L’ESCOLA AL CARRER”: iniciació d’activitats pedagògiques al carrer per a treballar unitats concretes de diferents matèries.
 • Pensem, que no tots els aprenentatges es poden dur a terme dins l’aula i és per això, que volem introduir el nostre entorn més proper com a eina i material didàctic de primera mà.
 • Aplicació PRÀCTICA AL LABORATORI i al TALLER DE TECNOLOGIA dels ensenyaments teòrics de les assignatures de Ciències, Física i Química i Tecnologia.
 • Incidència especial a la lecto-escriptura, comprensió lectora i ortografia. L’expressió és bàsica per a comunicar-se.

Cada setmana es dedica un temps a aquesta competència bàsica del nostre aprenentatge.

A més a més, a cadascun dels nous projectes, els alumnes aprenen a treballar en equip, a unir esforços i coneixements per a millorar el resultat final a nivell individual i col·lectiu. Els transmetem, que cal preparar-se per a un futur en constant canvi i renovació on la capacitat d’adaptació i la polivalència seran claus.

Plurilingüisme / Som Escola GEP

Des de fa ja alguns cursos, vàrem decidir que tot el que fèiem per a millorar el nivell d’anglès dels nostres alumnes no era suficient. Un cop analitzades les dades dels darrers cursos i davant les dificultats de millora plantejades hem fet un projecte global per aquesta àrea, que consisteix en l’organització dels grups d’alumnes no per cursos, sinó per nivells. S’han establert diferents nivells, prèvia prova de nivell realitzada pel departament d’idiomes del centre. Així doncs, els alumnes de primer cicle d’ESO estan impartint la matèria d’anglès en funció al nivell que tenen, independentment del curs que fan. Primer vàrem començar amb 1er d’ESO, ara ja són 1er i 2n i mica en mica ho anem fent extensiu a tots els cursos.

Aquest projecte és l’inici d’un canvi metodològic a mig-llarg termini, que pretén un camí cap al Plurilingüisme del nostre centre.

Entenem, que això passa per un canvi de mentalitat de tota la comunitat educativa.Volem que l’ensenyament de l’anglès, com a primera llengua estrangera, es faci de forma transversal a nivell de centre. És per això, que l’equip docent del centre està en continua formació per a oferir el millor ensenyament.

Trobem necessari introduir-lo a totes les matèries en diferents formats: textos, bibliografies, materials complementaris, etc.

Actualment, a part de l’anglès que s’està impartint per nivells, els alumnes fan en llengua anglesa les ciències amb el mètode i materials del SCIENCE BITS i aquest curs hem començat a introduir algunes unitats de matemàtiques en anglès, a 1er i 2n de la ESO, dins el Marc per al Plurilingüisme- Projecte GEP.


La raó de ser del que anomenem OBJECTIU 2020 és aconseguir que l’any 2020 el nostre centre sigui un centre Plurilingüe. Això, no es pot aconseguir en uns mesos ni en un curs, sinó que pretén ser el fruit d’uns anys de molta feina i de seguir una línia clara de futur amb objectius molt concrets, fora de modes o premisses poc assumibles.

Per tant, pretenem que l’any 2020 el nostre centre:

 • Estigui impartint en anglès un percentatge important de les matèries com són:
  Ciències (SCIENCE BITS)
  EVP – Educació Visual i Plàstica
  Matemàtiques
  Anglès – impartit per nivells i no per cursos escolars
 • Disposi de materials en anglès i bilingües.
 • Incorpori els materials complementaris i bibliografies en anglès.
 • Utilitzi la llengua anglesa també com a llengua vehicular del centre en celebracions, festes populars, activitats i en el desenvolupament del dia a dia.

Finalment, com ja hem esmentat abans, actualment estem desenvolupant el projecte GEP (Grup d’Experimentació Plurilingüe) com a centre i juntament amb la inspecció del Departament d’Ensenyament, qui ens ajuda i assessora per a tenir uns resultats d’èxit.

Més informació aquí
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

Dins l’escola hi ha un grup impulsor del projecte i personal docent que s’està formant per tal d’avançar en aquest nou camí del Plurilingüisme.

Centre preparador de CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS:

Descarregar certificat


Si voleu més informació podeu entrar a: 
http://www.science-bits.com/ca/

Science Bits ofereix als docents un conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a ensenyar ciències i que motiven els estudiants. Dissenyades segons el model d'ensenyament constructivista de les 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate), les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Aquestes fases consisteixen a mobilitzar els coneixements previs dels alumnes; connectar les seves idees amb nous coneixements adquirits a través de la investigació i el descobriment; proporcionar explicacions formals d’aquells conceptes que serien difícils de descobrir intuïtivament; i facilitar oportunitats per demostrar els aprenentatges comprensius mitjançant la seva aplicació pràctica.

Desenvolupat per l’equip del Biological Science Curriculum Study Center (BSCS), el model 5E ha demostrat una millora significativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolupament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants. Els continguts compleixen el currículum de la LOMCE. Projecte reconegut pel Departament d’Ensenyament.

A més, Science Bits ha estat guardonat com el millor material educatiu d'Europa per l'associació d'editorials educatives europees per a l’etapa secundària (els cursos als quals va dirigit). Aquest premi se suma a d'altres guardons rebuts recentment, entre ells el darrer concedit per l'Associació d'Indústries del Software i els Continguts Digitals dels EUA, en reconeixement als millors continguts educatius de ciències.

MOLINA Centres d'Ensenyament | c/Lorena 61-63, 08042 Barcelona | T. 93 353 38 10 / 93 359 39 39 | F. 93 353 19 23
Condicions d'ús | Política de privacitat a xarxes socials Política de Cookies